Potrosaci (klijenti)

U cilju zastite potrosaca RAEPK,

  • Sprovodi zakonske akte i usvaja podzakonske akte za zastitu prava potrosaca kao i prati sprovodjenje ovih akata.
  • Preko liberalizacije trzista, pruza potrosacima vise izbora i veci kvalitet usluga, nize cene i vecu pokrivenost u celoj teritoriji Republike Kosovo.
  • Izradjuje prirucnik o pravima i duznostima potrosaca, koji se objavi na internet stranicu RAEPK-a
  • Blagovremeno obavestava potrosace o dogadjajima i izmenama u sektoru elektronskih komunikacija,
  • Prati i vrsi inspekciju pruzaoca postanskih usluga i usluga elektronskih komunikacija
  • Razmatra zalbe potrosaca i resava nesporazume izmedju pruzaoca usluga i potrosaca

Pruzaoci mreza i usluga javnih elektronskih komunikacija su obavezni da objave tacne i detaljne informacije o tarifama i opstim uslovima za pristup i koriscenje usluga elektronskih komunikacija. Ove informacije operatori su obavezni da ih objave preko sredstava informisanja javnosti.