Kontakt

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit
Ul. Pashko Vasa N.12
Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë

e-mail: info@art-ks.org;  tel: 038 212 345


* = Potrebni
photo