Saopstenje-Licitacije

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije (RAEPK) na osnovu Zakona o Elektronskoj Komunikaciji Br. 04/L-109, zavrsetak postupka o Javnom Savetovanju za 'iniciranje postupka za izdavanje na koriscenje frekventnih frevvencija za Sirokopojasne Telekomunikacione Usluge 'Pojasi  3400-3600 MHz i 3600-3800 Mhz' u primrni clana 10 stav 10) i clana 51 stav 1) i 2), i kao nacela i osnovnih objektiva za regulaciju delstnosti elektronskih komunikacija predvidjenim Zakonom za Elektronske Komunikacije, shodno odluke Upravnog Odbora saopstava zainteresovane stranke;

Dana 18/11/2013 Autoritet oglasava 'Sluzbeni Dokumet Pravila i postupaka Licitacije za Izdavanje Ovlascenja za Upotrebu (koriscenje) Pojasa 3400-3600 MHz  i 3600-3800 MHz za ponudjenje sirokopojasnih usluga na teritoriji Republike Kosova'.

Zainteresovani za ucesce na Licitaciju treba da do dana; 09/12/2013  12,00 casova AM da u kancelarijama Autoriteta dostave dokumentaciju za pred-kvalifikaciju.

Za kvalifikovne ucesnike Licitacija ce se odrzati sutrasnjeg dana, odnosno dana; 10/12/2013 sa pocetkom od 10:00 casova.

Pravila licitacije obuhvaceno i oglasene vremenske rokove po dokumentu Pravila Licitacije i doticne Primerke prestavljaju jedini osnov i jesu jedine sluzbene za ucesce i dostavljanje ponuda od strane preduzetnika, operatora elektronskih komunikacija i/ili zainteresovanih konzorcijuma.

Dokumenat Pravila licitacije oglasava se u elektronskoj stranici Autoriteta.i ujedno i u pisnaom i elektronskim medijama.

Prioriteni objektivi Autoriteta od organizacije postupka licitacije su;

-          Promovisanje trajnog razvoja i avansiranje konkurencije usluga putem liberalizacije usluga u sektoru elektronskih komunikacija;

-          Primenu prioriteta i objektiva ekonomskog razvoja zemlje i socijalnih objektiva predvidjenim sa prioritetom 1) odnosno objektive 2) i 3) dokumenta Politike Sektora Elektronskih Komunikacija 'Digitalan Agenda 2013-20120';

Primenu politika i strategija sektora koji su u interes zemlje i drustva, sve ovo priblizene i uskladjene sa primenjivom legislacijom zemalja Evropske unije (EU).