Licitacije

  • Priština, 18 Novembar 2013

    Saopstenje-Licitacije

    Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije (RAEPK) na osnovu Zakona o Elektronskoj Komunikaciji Br. 04/L-109, zavrsetak postupka o Javnom Savetovanju za ‘iniciranje postupka za izdavanje na koriscenje frekventnih frevvencija za Sirokopojasne Telekomunikacione Usluge ’Pojasi 3400-3600 MHz i 3600-3800 Mhz’ u primrni...

    čitaj više