Saopstenje Za Javnost - ISP

Regulativni Autoritet Telekomunikacije (RAT), nakon pažljivo ispitivanje aktivnosti preduzeća (Internet Service Provider - ISP) koje nude internet usluge na tržištu telekomunikacija u Republici Kosovo, je utvrđeno da je značajan broj njih radi bez dozvole- / odgovarajuće ovlašćenje od RAT za obezbeđivanje i pružanje internet usluga i usluga telefonski kabina (privatne pošte).

Tako da, RAT podseća i poziva preduzeća, grupa i pojedinaca koji direktno ili indirektno su uključeni u pružanje Internet usluga koji nisu ovlašćene / licencirane  da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja saopštenja da se jave u prostorijama RAT, da bi dobili licencu / ovlašćenje za pružene usluge. U suprotnom odgovarajuće mere biće izrečene pravnih i fizičkih lica, koji su čak i nakon isteka ovog perioda nastavili da pružaju takve usluge, bez odgovarajuće dozvole.

RAT i ranije stalno podsetio građane Republike Kosova da isključivo koriste telekomunikacione usluge koje se nude od strane operatera i provajdera usluga telekomunikacija, koji imaju  odgovarajuću licencu od strane RAT, inače institucija Republike Kosovskih neće snositi odgovornost za eventualne posledice tokom dnevnih aktivnosti zakonima na snazi.

RAT u okviru svojeg zakonskog mandata ostaje duboko posvećen stvaranju povoljnih uslova i ambijenta za nova ulaganja u sektor telekomunikacija u nacionalnom i regionalnom nivou, kao osnovni preduslov za razvoj informacionog društva u Republici Kosova. Efekti iz ove se očekuje u svim oblastima života građana, uključujući doprinos za dobro upravljanje i legitimitet u našoj zemlji.

Zainteresovane strane mogu da se obrate RAT za savet putem službene elektronske pošte na e-mail info@art-ks.org ili  rrezarta.ajeti@art-ks.org  ili pozivom na broj 038 212 345.