OBAVESTENJE RAEPK-a O PROCEDU RADA ZBOG VANREDNE SITUACIJE U JAVNOM ZDRAVLJU

Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije (RAEPK) vas obavestava da zbog vanredne situacije u javnom zdravlju, za sprovodenje Odluke Vlade Republike Kosovo u cilju nastavka pruzanja usluga i stvaranja sto sigurnijih uslova za osoblje RAEPK-a i za stranke, proces rada RAEPK-a bice realizovan na sledeci nacin:

1.       Odlaze se rok za podnošenje finansijskih izvestaja (finansijsko izvestavanje) za 2019. godinu i periodicno/statisticko izvestavanje operatora elektronskih komunikacija i poštanskih usluga do 30. aprila 2020. godine. Operatori trebaju poslati ove izvestaje samo u elektronskom obliku putem e-maila.

2.       Odlaze se dostava racuna, odnosno izmirenje finansijske obaveze operatora za koriscenje numerickih resursa, do 30. aprila 2020. godine.

3.       Sve aplikacije za produzenje ogranicenih numerickih resursa, do 30. aprila 2020. godine treba poslati samo u elektronskom obliku putem e-maila, iste ce biti produzene automatski do 30.04.2020. godine.

4.       Sve nove aplikacije za ogranicene numericke resurse treba poslati samo u elektronskom obliku putem e-maila, do 30. aprila 2020. godine.

5.       Sve aplikacije za produzenje ovlascenja za koriscenje frekvencijskih resursa do 30. aprila 2020. godine, treba poslati samo u elektronskom obliku putem e-maila.

6.     Sve nove aplikacije za ogranicene frekvencijske resurse treba poslati samo u elektronskom obliku putem e-maila, do 30. aprila 2020. godine.

7.     Operateri koji ne mogu da izmire finansijske obaveze prema RAEPK-u, odlaze se do 30. aprila 2020. godine.

8.     Sva obaveštenja za pocetak aktivnosti elektronskih komunikacija vrsi se samo preko online platforme na ovom linku: http://aplikime.arkep-rks.org/SQ

9.     Sve nove aplikacije za pruzanje postanskih usluga treba poslati samo u elektronskom obliku putem e-maila do 30. aprila 2020. godine.

10.  Zalbe potrosaca treba poslati do 30. aprila 2020. godine, samo u elektronskom obliku na e-mail adresi: konsumatori@arkep-rks.org.

11.  Ispunjavanje obaveza RAEPK-a predviÄ‘ene za mesec mart i april 2020. moze kasniti kao rezultat nastale situacije u zemlji.

12.  Za svaki zahtev ili informaciju mozete nas kontaktirati na e-mail adresu: : info@arkep-rks.org ili na broj telefona +383 (0) 38 212 345.

13.  Ove mere vaze do prestanka vanredne situacije u javnom zdravlju ili do neke druge odluke nadleznih organa.