Vesti

 • Priština, 09 Mart 2021

  Obavestenje

  Na osnovu clana 10. clana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o placanju nadzora nad trzistem elektronskih i postanskim komunikacija (br. prot. 025/B/20), regulatorno telo za elektronske i postanske komunikacije (RAEPC) saopstava sledece tumacenje / obavestenje paznji ovlascenih entiteta...

  čitaj više
 • Priština, 20 Mart 2020

  OBAVESTENJE RAEPK-a O PROCEDU RADA ZBOG VANREDNE SITUACIJE U JAVNOM ZDRAVLJU

  Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije (RAEPK) vas obavestava da zbog vanredne situacije u javnom zdravlju, za sprovodenje Odluke Vlade Republike Kosovo u cilju nastavka pruzanja usluga i stvaranja sto sigurnijih uslova za osoblje RAEPK-a i za stranke, proces rada RAEPK-a bice realizovan na sledeci nacin

  čitaj više
 • Priština, 31 Maj 2018

  Obavestenje o pocetku procesa javne konsultacije

  Na osnovu člana 3. stavovi 1. i 2, člana 9. stav 3.6, člana 10. stavovi 4. i 12, člana 45. stavovi 1. i stav 2, člana 54. stav 1. stav 2. i stav 4, člana 79. stavovi 1. i 2. i člana...

  čitaj više
 • o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja Priština, 03 Mart 2017

  OBAVESTENJE - o izvestavanju Godisnjih finansijskih izvestaja

  Na osnovu clana 10, clana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o placanju za nadgledanje...

  čitaj više
 • Priština, 26 Februar 2016

  OBAVEŠTENJE za sve preduzetnike mreža i/ili javnih usluga elektronske komunikacije o izveštavanju Godišnjih finansijskih izveštaja

  Na osnovu člana 10, člana 27, stavovi 1) i 3) Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu– Zakon); Uredbe o plaćanju za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija (Ref. br. Prot.021/B/13), Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske...

  čitaj više
 • Priština, 23 Februar 2011

  Saopstenje Za Javnost - ISP

  Regulativni Autoritet Telekomunikacije (RAT), nakon pažljivo ispitivanje aktivnosti preduzeća (Internet Service Provider - ISP) koje nude internet usluge na tržištu telekomunikacija u Republici Kosovo, je utvrđeno da je značajan broj njih radi bez dozvole- / odgovarajuće ovlašćenje...

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2010

  Saopstenje za javnost

  Regulativni Autoritet Telekomunikacije (RTA), u saradnji sa agencijama za sprovođenje zakona u cilju ostvarivanja postojećih zakona i stvaranje uslova za normalan rad licenciranih operatora mobilne telefonije, na osnovu zakona o telekomunikaciujama, je preduzela akciju zaustavljanja ilegalne aktivnosti nelicenciranih i...

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2010

  Saopstenje za javnost

  Regulativni Autoritet Telekomunikacije dana 23 i 24 April 2010, sa uspehom je obavljao operaciju za ukidanje ileganih antena operatora mobilne telefonije postavljene unutar teritorije Republike Kosova.

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2010

  Sqarim për opinionin srb

  čitaj više
 • Priština, 15 Septembar 2010

  Meeting of Mr. Anton Berisha with the European Commission Official

  čitaj više
 • Priština, 28 Juli 2010

  Njoftim për Këshillim Publik

  čitaj više
 • Priština, 30 Juni 2010

  TRA visits the Croatian Regulator

  čitaj više