Na osnovu clana 94, clana 95. i clana 96. Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 i Tehnicke uredbe za radio opremu i telekomunikacioni term

Na osnovu clana 94, clana 95. i clana 96. Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 i Tehnicke uredbe za radio opremu i telekomunikacioni terminalnu opremu i elektromagnetsku uskladenost - PRIZNAVANJE USKLADENOSTI (br. protokola 025/B/13) se odreduju osnovne potrebe i procedure Priznavanja uskladenosti za:

a) Terminalnu opremu mreže elektronskih komunikacija

b) Radio oprema

c) Opremu koja je istovremeno terminalna i radio oprema