Trziste

U cilju obavljanja svojih odgovornosti i kontinuiranog nadgledanja razvoja Trzista elektronskih komunikacija u Republici Kosovo, Regulatorni autoritet elektronskih i postanskih komunikacija (Autoritet) na osnovu clana 17. i 18. Zakona o elektronskim komunikacijama L/04-109,  Uredbe o periodicnim statistickim Operatera, koji pruzaju Usluge elektronskih i postanskih usluga, Uredbe o opstim ovlascenjima (opstim uslovima Ovlascenja/Licence za pruzanje usluga elektronskih komunikacija), prikuplja i obradjuje statisticke podatke.

Podaci se prikupljaju od strane svih licenciranih operatera kroz upitnike na tromesecnoj osnovi. Prikupljeni podaci se verifikuju i budu strukturisana u tromesecnom konsolidovanom izvestaju i objavljuje se u veb stranici Autoriteta. Izvestaj je periodicne prirode, odnosno svaka tri meseca, i tom prilikom su licencirani operateri obavezni da Autoritetu dostavljaju popunjene upitnike sa podacima u skladu sa gore pomenutom uredbom. Tako da izvestaj u kontinuitetu, u skladu sa novinama na trzistu se moze obogatiti i drugim pokazateljima, ili detaljnijim statističkim informacijama od interesa za alternativne operatere i trziste u celini.