Zaposlavanja

KONKURS

Zahtevi za zapošlavanje i opis poslava mogu se dobitit na recepciji zgrade Autoriteta i obrazce za apliciranje možete preuzeti i sa veb -sajta www.arkep-rks.org

Zahtevi za zapošlavanje predaju se u sekretariat, ili poštom.

Dodatne informacije mozete dobiti preko telefona: 038 212 345

U dole navedenom linku mozete istovariti zahtev za konkurisanje povodom objavljenog konkursa od strane Regulatornog Autoriteta Elektronskih I Postanskih Komunikacija.

Pritisni ovde.

______________________________________________________________________________________

Obavestavamo vas da je progloglasen Konkurs za poziciu 'Sluzbenik radio komunikacija za medunarodnu tehnoloski razvoj koordinaciju' a "Sluzbenik za prenos brojeva"  i svI  zinteresovani koji misle da potpunjavaju uslove mogu konkurisati od 14.09.2019 do 29.09.2019.

Produzava se rok za konkurisanje od 01/10/2019 do 07/10/2019 do 16.00 casova.

Pritisni konkurs