Operatori

Svaki preduzetnik ima pravo da pruza javnu mrezi i usluge elektronskih komunikacija u Republici Kosovo, u skladu sa predvidjenim zahtevima u zakonskim i podzakonskim aktima.

Operatori imaju pravo da pregovaraju o interkonekciji a kada je primenjivo i preuzimanje pristupa mreza i usluga elektronskih komunikacija od ostalih preduzetnika koje se daju javnosti  na raspolaganje.

Pored prava na prosirenje infrastrukture, oni obavezni su da je odrzavaju stvaranjem dovoljne bezbednosti i pruzanjem kvalitetnih usluga u skladu sa usvojenim uredbama od strane RAEPK-a.