• Priština, 09 Mart 2021

  Obavestenje

  Na osnovu clana 10. clana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i postanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o placanju nadzora nad trzistem elektronskih i postanskim komunikacija (br....čitaj više

 • Priština, 20 Mart 2020

  OBAVESTENJE RAEPK-a O PROCEDU RADA ZBOG VANREDNE SITUACIJE U JAVNOM ZDRAVLJU

  Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije (RAEPK) vas obavestava da zbog vanredne situacije u javnom zdravlju, za sprovodenje Odluke Vlade Republike Kosovo u cilju nastavka...čitaj više

 • Priština, 31 Maj 2018

  Obavestenje o pocetku procesa javne konsultacije

  Na osnovu člana 3. stavovi 1. i 2, člana 9. stav 3.6, člana 10. stavovi 4. i 12, člana 45. stavovi 1. i...čitaj više

Odluke

Ova stranica sadrzi sve odluke donosene od strane Odbora RAEPK-a i druge relevantne sluzbene akte koje imaju znacajan uticaj na elektronske i postanske komunikacije.