Mundesi punesimi

NJOFTIM PËR KONKURS

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Autoritetit (Rr. Bedri Pejani, nr.23 - Prishtinë). Formulari zyrtar për aplikim, mund ta shkarkoni nga ueb -faqja www.arkep-rks.org dhe ato duhet të dorëzohen në zyrën e Sekretarisë së Autoritetit ose të dërgohen përmes postës.

Për informata shtesë mund të njoftoheni përmes telefonit +383 38 212 345.

Në linkun e shënuar mund te shkarkoni aplikacionin për paraqitjen e interesit me rastin e konkurseve të publikuara nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

 Kliko këtu.

______________________________________________________________________________

Njoftoheni se është bërë shpallja e konkurseve publike për pozitat:

1) Zyrtar i radio komunikimeve per koordinime ndërkombëtare dhe zhvillimeve teknologjike dhe 

2) Zyrtar për Bartshmëri të Numrave

Konkursi për të dy pozitat mbetet i hapur nga data 14/09/2019 deri me 29/09/2019.

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E KONKURSEVE: Njoftoheni se është bërë vazhdimi i konkursit për 7 ditë kalendarike nga data 01/10/2019 deri 07/10/2019, ora 16:00.

Shkarko Konkursin

__________________________________________________________________________________________

Njoftoheni se është bërë shpallja e konkursit publik për Marrëveshje për Shërbime të Veqanta "Ekspert"Të gjithë të interesuarit dhe që i plotësojnë kushtet mund të aplikojnë nga data 02/09/2019 deri me 09/09/2019.

Shkarko konkursin.